САНГААС ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙГ СОНГОХ ҮЙЛ ЯВЦ
New project
Хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа
Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах
Үнэт цаасыг итгэмжлэн удирдах
Хувийн тэтгэврийн сан, даатгалын нөөц сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ
Жилийн тайлан хүлээн авах
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж, Үнэн сонины байр, 3 давхар
info@ubim.mn (+976)-77171414 Да - Ба: 08:00 - 17:00
Бидэнтэй нэгдээрэй
Жилийн тайлантай танилцах
© 2022 Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin