Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ хүлээн авлаа

ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ хүлээн авлаа

Компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, гүйцэтгэл болон үйл явцыг тасралтгүй сайжруулах, өөрчлөлтүүдийг оновчтой удирдах, үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх зорилгоор “Ворлд стандарт консалтинг” ХХК гэрээ байгуулан зөвлөх үйлчилгээ аван чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага болох Франц улсын Афнор группын чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ хүлээн авсан.