Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн төслийг хэрэгжүүлнэ

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн төслийг хэрэгжүүлнэ

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн төсөлд хамтран ажиллах санал дэвшүүлсэн БНХАУ-ын аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа.

Нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгамдаж буй хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх боломж нөхцөлийн талаар санал солилцлоо.