Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Нээлттэй ажлын байр

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Компанийн бодлого, үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засаг, бизнесийн орчны шинжилгээ хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, төсөл хөтөлбөр болон хөрөнгө оруулалтын судалгаа, эрсдэлийн хандлагыг тодорхойлох;
 • Төр хувийн хэвшилийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүд, компанид хэрэгжиж буй болон хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн судалгаа, дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх, эрсдэлийг тодорхойлох;
 • Зах зээлийн төлөв, цаашдын хандлагыг шинжилж, компанийн зорилго, зорилтыг тодорхойлон, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх  шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, Санхүүгийн менежмент, Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; 
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Бизнесийн байгууллагад судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан гурваас доошгүй жилийн туршлагатай; 
 • Санхүүгийн тайлан гаргаж, шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Хэрэглээний болон төслийн судалгаа шинжилгээ, санхүүгийн холбогдох программууд дээр ажилладаг байх;  
 • Бие дааж болон багаар ажиллах чадвартай;
 • Төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх ур чадвартай; 
 • Гүйцэтгэл сайтай, хурдтай; 
 • Хариуцлагатай, тогтвор суурьшилтай ажиллах чин эрмэлзэлтэй  

Бусад: Орон сууцны ипотекийн зээлийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

 • Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-19  
 • Салбар: Санхүү
 • Түвшин: Менежер
 • Цалин: 2,400,000-3,000,000 ₮
 • Холбоо барих: 77171414
 • Анкет хүлээн авах и-мэйл хаяг: Saranzaya@ubim.mn

Анкет хүлээн авч дуусах хугацаа: 2024.05.17

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалттай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэх, судалгаа шинжилгээ хийх, ирээдүйн төлөв байдлыг таамаглах, төсөв болон санал дүгнэлт боловсруулах, хянах, тайлагнах;
 • Компанийн санхүүгийн төсөөлөл, актив, пассивын хугацааны зөрүүгийн тайлан, актив, пассивын бүтцэд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн хөрөнгө, эх үүсвэрийн оновчтой бүтцийг тодорхойлох;
 • Компанийн санхүүгийн үзүүлэлтийг үнэлэх, сайжруулах тодорхой хувилбаруудыг боловсруулах;
 • Компанийн мөнгөн урсгалд үндэслэн санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа болон чөлөөт хөрөнгийн удирдлага, төлбөрийн чадварын зохистой харьцааг тодорхойлох;
 • Санхүүгийн шинжилгээний тайланг үнэн зөв боловсруулж, удирдлагыг мэдээллээр тогтмол хангах, өөрийн хариуцсан ажлаа шууд удирдлагад байнга тайлагнаж байх ба шууд удирдлагыг шаардлагатай бүх төрлийн мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, Санхүүгийн менежмент, Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; 
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Бизнесийн байгууллагад судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан гурваас доошгүй жилийн туршлагатай; 
 • Санхүүгийн тайлан гаргаж, шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Хэрэглээний болон төслийн судалгаа шинжилгээ, санхүүгийн холбогдох программууд дээр ажилладаг байх;  
 • Бие дааж болон багаар ажиллах чадвартай;
 • Төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх ур чадвартай; 
 • Гүйцэтгэл сайтай, хурдтай; 
 • Хариуцлагатай, тогтвор суурьшилтай ажиллах чин эрмэлзэлтэй  

Бусад: Орон сууцны ипотекийн зээлийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

 • Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-19  
 • Салбар: Санхүү
 • Түвшин: Менежер
 • Цалин: 2,400,000-3,000,000 ₮
 • Холбоо барих: 77171414
 • Анкет хүлээн авах и-мэйл хаяг: Saranzaya@ubim.mn

Анкет хүлээн авч дуусах хугацаа: 2024.05.17

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Компанийн засаглал, дотоод хяналтын тогтолцоо, эрсдэлийн удирдлагыг бүрдүүлэхэд  комплаенсын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;  
 • Компанийн засаглалыг сайжруулах, бэхжүүлэх ажлын хүрээнд засаглалын зарчмуудын хэрэгжилтийг хангах;
 • Компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох баримт бичгүүдийн хууль, дүрэм, журмын нийцлийг хангуулах;
 • Компанийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог оновчтой удирдахад дэмжлэг үзүүлэх;
 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хууль дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бизнесийн удирдлага, Хууль эрх зүй, Санхүү, Эдийн засагчийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; 
 • Банк санхүү, Хууль эрх зүй, Дотоод хяналт болон Комплаенс, Эрсдэлийн шинжээчээр ажиллаж байсан хоёроос доошгүй жилийн туршлагатай байх; 
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшинтэй;
 • Хэрэглээний программууд дээр ажилладаг байх;  
 • Бие дааж болон багаар ажиллах чадвартай;
 • Төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх ур чадвартай; 
 • Гүйцэтгэл сайтай, хурдтай; 
 • Хариуцлагатай, тогтвор суурьшилтай ажиллах чин эрмэлзэлтэй  

Бусад: Орон сууцны ипотекийн зээлийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

 • Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-19  
 • Салбар: Санхүү
 • Түвшин: Менежер
 • Цалин: 2,400,000-3,000,000 ₮
 • Холбоо барих: 77171414
 • Анкет хүлээн авах и-мэйл хаяг: Saranzaya@ubim.mn

Анкет хүлээн авч дуусах хугацаа: 2024.05.17