Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ҮЦК ХХК

Бидний тухай

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК нь 2019 онд Нийслэлийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын салбарт үйл ажиллагаа явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий компани юм. 

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК нь 2019 онд Нийслэлийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын салбарт үйл ажиллагаа явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий компани юм.